Travalje Subiet

biedt trajecten aan voor schooltoeleiding en arbeidstraining. Tevens biedt Travalje Subiet individuele begeleiding in de diverse levensdomeinen.

Welkom!

Wij zijn gespecialiseerd in programma’s en trajecten die op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie gericht zijn. Dit door middel van een ondersteunende, activerende en trainende aanpak.

Ons zorgbedrijf is er voor mensen die, vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische redenen, niet zonder meer in staat zijn om te functioneren in een reguliere school-, werk- of leefomgeving.

Arbeidstraining

De arbeidstraining van Travalje Subiet is er op gericht om mensen de kans te geven de draad op te pakken in hun leven en weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Soms zijn de arbeidsvaardigheden nog niet voldoende ontwikkeld. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt en worden de benodigde vaardigheden aangeleerd.

Door verschillende soorten problematiek is het niet vanzelfsprekend voor sommige kinderen om naar school te gaan. Bij Travalje Subiet bieden wij kinderen vanaf 12 jaar de mogelijkheid om op een rustig tempo te ontdekken waar hun sterke punten liggen en deze in te zetten voor een opleiding.

Iedereen is anders en daarom werken wij niet met vaststaande programma’s. Met elkaar maken we een uniek en individueel traject, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen en waarbij belemmeringen worden aangepakt om uiteindelijk tot een succesvolle afronding van het traject te komen.

Respect – Kleinschaligheid
Kwaliteit van zorg – Tempo van de client